Opłaty

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie karty zgłoszenia oraz opłacenie wpisowego w wysokości 200 zł (jednorazowa, bezzwrotna opłata na cały rok).
Wysokość opłaty stałej (czesne) wynosi:

  • 410 zł miesięcznie
Każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu ponad umówiony czas wynosi 7 zł za rozpoczętą godzinę.

Rodzice wnoszą opłatę stałą za każdy miesiąc z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie zwalnia się rodziców z jej uiszczenia.

Oferujemy wyżywienie w postaci cateringu. Dzienna stawka wyżywienia wynosi 12 zł i obejmuje obiad z dwóch dań.

Mini-galeria
Copyright by Radosny-Maluszek.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.