Oferta

Punkt przedszkolny Radosny Maluszek zapewnia opiekę i edukację dzieci przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1630 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dwutygodniowej przerwy wakacyjnej.
Nasz punkt przedszkolny działa na podstawie wpisu do rejestru szkół i placówek niepublicznych pod pozycją 6 i jest objęty stałym nadzorem Kuratorium Oświaty. Do naszej placówki przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
Oferta programowa przedszkola ma na uwadze pełny rozwój osobowości małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.

W cenie czesnego oferujemy:

  • zajęcia muzyczno-rytmiczne i taneczne
  • zajęcia manualno-plastyczne
  • gimnastykę ogólnorozwojową
  • bajkoterapię
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia z języka angielskiego
  • udział w licznych uroczystościach przedszkolnych
  • wycieczki plenerowe
  • wyprawkę plastyczną dla każdego maluszka
  • hucznie obchodzimy urodziny Naszych podopiecznych

Mini-galeria
Copyright by Radosny-Maluszek.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.